Navigace

Obsah

SLPT DANAJ STRÁŽNICE / Česká republika

Soubor byl založen v roce 1959 ve Strážnici. Jeho činnost navazuje na bohaté folklórní tradice města, které je od roku 1946 dějištěm národopisných slavností, pozdějšího mezinárodního folkloristického festivalu.

Pro svou práci soubor využívá folklorního fondu města a nejbližšího okolí, do svého repertoáru zařazuje i tance z ostatních oblastí Slovácka a moravsko-slovenského pomezí. Využívají se taneční a písňové sbírky, archivní prameny i materiály z terénních sběrů. Snahy o regionální čistotu v tanečním i pěveckém projevu i v krojovém vybavení podporuje spolupráce s předními etnografy a folkloristy. Soubor disponuje i řadou tanečních čísel zaměřených na dokonalé jevištní zpracování, technické i umělecké ztvárnění se zachováním autentických tanečních stylů.

Danaj Střážnice

Danaj Střážnice