Navigace

Obsah

Slovácký soubor Kyjov

Slovácký soubor Kyjov, z.s. působí v královském městě Kyjov, v centru národopisného dění jihovýchodní Moravy, srdci regionu kyjovské Dolňácko. Od založení v roce 1942 je prvořadým posláním souboru objevování starých a zapadlých zvyků, obyčejů, písní a tanců, ale také krojových součástí či hospodářského nářadí a současné udržování a rozvíjení tradičního zvykosloví v místě svého působení. Díky souboru si lásku k folkloru začínají pěstovat také kyjovské děti, a to již od nejútlejšího věku, v dětském souboru Kyjovánek. Odtud pak přecházejí do taneční přípravky a později do dalších dospělých složek souboru.

Soubor nejen udržuje tradice, ale rovněž nově zpracovává množství tanečních, pěveckých a hudebních čísel pro pódiová vystoupení. Výběr točivých, párových, figurálních, mužských a ženských tanců, sólových a sborových zpěvů je zaměřen na region v němž soubor žije. Písně v podání muziky a zpěváků souboru jsou vysílány rozhlasovými a televizními stanicemi a jsou zachyceny řadou zvukových nosičů.

Ve svých samostatných programech a na folklorních festivalech rozdávají členové souboru radost po celé své vlasti, ale velkou přízeň si soubor získal také na svých zahraničních cestách mezi diváky mnoha evropských států, ale i daleké Ameriky a Asie.

KyjovKyjovKyjovKyjov