Navigace

Obsah

Slovenský soubor Raslavičan z Raslavic reprezentuje tradiční hornošarišský folklor a patří mezi folklórní kolektivy s více než 80-letou tradicí. V této skupině vedle sebe pracují 3 generace, které si navzájem předávají bohatství tradiční kultury Raslavic.

Repertoár Raslavičanu tvoří starodávné tance mužské, ženské a párové, dále jsou to lidové písně z Raslavic a oblasti Horního Šariše. Folklórní pásma, které představují obyčeje na vesnici s prezentací lokálních zvyklostí, originálních tanců, písní a stylově čisté impozantní lidové hudby upoutávají pozornost široké odborné i laické veřejnosti na mnoha folklorních akcích na Slovensku, v zahraničí i dalekém zámoří.

Během svého dlouhého působení účinkovala folklorní skupina i ve Slovenském rozhlase a televizi a vícekrát se stala i předmětem zájmu České akademie věd.