Navigace

Obsah

Národopisný soubor Formani Slatiňany

Soubor Formani zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Působí při T. J. Sokol Slatiňany, spolupracují s městem Slatiňany a také s Waldorfskou školou v Pardubicích. Choreografie jsou „šité na míru“ členům souboru. Snaží se v nich zachytit zapomenuté tradice jejich předků, zároveň pobavit diváka a využít různověkosti členů souboru.

Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

Při představování průřezu tvorby ze svého regionu je zajímavé pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců a také jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout“ a nenechat se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybějí ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti, tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen.

fORMANI SLATIŃANY

Formani Slatiňany

Formani Slatiňany