Navigace

Obsah

Kyrgyzstán to je drsná panenská příroda, nádherné hory, zelené louky a tyrkysové nebe. , pastevci kočující horami se stády jaků, ovcí a koní. Většina obyvatel jsou pastevci kočující horami se stády jaků, ovcí a koní a žijící v jurtách. A i zde mají svůj tradiční folklór, který Vám přijela ukázat skupina Umaj z Kyrgyzstánu.

Kyrgystán

Kyrgystán

Kyrgystán