Navigace

Obsah

Ondrášek Brno

Dětské taneční studio ONDRÁŠEK vzniklo v září 2006 na základě jednání správní rady Folklorního sdružení JÁNOŠÍK a vedení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ. Je organizační jednotkou FOS JÁNOŠÍK. Jeho náplní je příprava budoucích tanečníků a muzikantů pro VUS ONDRÁŠ. Funguje jako amatérské taneční těleso a sdružuje děti se zájmem o tanec a hudbu ve věku 5 - 18 let. Většinovým žánrem je lidový tanec, regionálně zaměřený zejména na Českou a Slovenskou republiku. Taneční skupina je rozdělena dle věku dětí do tří oddělení. Folklorní repertoár je rozšířen i o jiné taneční směry, tak aby členové Ondrášku dostali nejen základní vzdělání z lidových tanců, ale poznali i jiné taneční techniky. Výuka je rozšířena o divadelní projev. Dětské taneční studio Ondrášek vychovává zejména univerzální tanečníky, schopné zatančit jakýkoliv taneční styl.

Ondrášek Brno

Ondrášek Brno